English Nederlands

RACEFIETS versus LIGFIETS

Leo Rogier Verberne


Auteur


foto auteurLeo Rogier Verberne


1943 geboren te Helden-Panningen

1962 gymnasium te Eindhoven
1970 dierenartsexamen; kliniek voor inwendige ziekten, faculteit diergeneeskunde Utrecht
1973 kliniek voor veterinaire heelkunde, faculteit diergeneeskunde Utrecht

1978 laboratorium voor fysiologie, medische faculteit V.U. Amsterdam
1983 registratie als medisch fysioloog
1986 promotie tot doctor in de geneeskunde

1984 praktijk voor grote en kleine huisdieren te Hintham (bij Den Bosch)
1987 praktijk voor landbouwhuisdieren en paarden te Berlicum
2000 praktijk voor landbouwhuisdieren, paarden en gezelschapsdieren te Oss

1994 registratie als specialist inwendige ziekten van het paard
2000 certificering als rundveearts
2001 certificering als paardenarts
2003 rustend veearts en paardenarts


terug naar het begin

© Leo Rogier Verberne
ISBN/EAN:978-90-830515-0-5
www.recumbentcycling.org