English Nederlands

RACEFIETS versus LIGFIETS

Leo Rogier Verberne


Colofon
© 2020 Leo Rogier Verberne
Tekst Leo Rogier Verberne
Uitgever Rogier Verberne
ISBN/EAN 978-90-830515-0-5
Coverfoto's Photographie L'Alpe d'Huez

Het auteursrecht is van Leo Rogier Verberne. Zijn toestemming is nodig voor publicatie van de tekst of voor de verspreiding op welke manier dan ook. U kunt daartoe contact met hem opnemen via het e-mailadres lrmverberne@lrmv.nl De naam van de auteur moet daarbij duidelijk worden vermeld evenals de titel, het ISBN/EAN en het jaar van uitgave. De tekst mag niet worden veranderd, ingekort of uitgebreid en de afbeeldingen vormen een integraal deel van de tekst. Het gebruik voor commerciële doeleinden en advertenties wordt niet toegestaan.


lees verder

© Leo Rogier Verberne
ISBN/EAN:978-90-830515-0-5
www.recumbentcycling.org